prismabrillen

Prismabrillen

Prismabrillen

Bij meerdere kwalen en of problemen, zoals:

 • Lees- en leerstoornissen
 • Dyslexie
 • Hoofdpijn
 • Ziekte van ménière
 • Vermoeidheid
 • Whiplash
 • Slecht diepte zien
wordt niet direct een verband gelegd met een mogelijk probleem vanuit je ogen of prismabrillen. De optometrist probeert met uitvoerig onderzoek vast te stellen of optische correctie tot een verbetering van de klachten kan leiden. In sommige gevallen wordt een multidisciplinaire aanpak voorgesteld door onze specialisten. In deze gevallen worden dan meestal samengewerkt met deskundige, zoals: fysiotherapeuten, psychologen, logopedisten, orthopedagogen, neurologen, remedial teachers, dyslexie centra, etc.

Wat kunnen prismabrillen bij dyslexie bieden?

Jammer genoeg, kan dyslexie niet verholpen worden. Wel is het mogelijk dat een optometrist voor een speciale bril en/of visuele training kan zorgen, waardoor u of uw kind het beeld rustiger en dus prettiger kan lezen. Het gevolg is dat u of uw kind minder snel vermoeid is, wat het dyslexie probleem positief beïnvloedt.

Functionele Optometrie

Functionele optometrie is een specialisatie binnen de eerstelijns oogzorg. Het doel van deze oogzorg is om zeer gericht een oplossing te vinden voor de mensen die door hun gebrekkige zicht minder goed in het dagelijks leven kunnen functioneren. Het gegeven zien moet dan ook een automatisch proces zijn waar zo weinig inspanning voor nodig is. Door onjuiste oogsamenwerking kunnen dan ook diverse klachten uit ontstaan, zoals:

 • Slechte concentratie
 • Een verminderde motoriek
 • Last van hoofdpijn
 • Kwalen als: brandende of jeukende ogen
 • Mogelijke gedragsproblemen
 • Leer-, schrijf- en leesproblemen in allerlei vormen
 • Een slechte oog-hand coördinatie

Het is dan ook goed mogelijk dat de onjuiste oogsamenwerking van kinderen, gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken en hierdoor ook de schoolprestaties niet positief beïnvloeden. Het is dan ook vaker voorgekomen dat er bij kinderen in eerste instantie aan dyslexie wordt gedacht, terwijl visuele problemen eigenlijk het probleem is. De verschijnselen verschillen dan ook niet heel veel van elkaar.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat sommige kinderen het erg lastig vinden om rustig een regel te lezen, of het kost erg veel moeite om dubbel te kunnen zien. Kinderen die kampen met dit soort problemen leren onvoldoende te vertrouwen op visuele informatie en zijn dan ook snel afgeleid. Hierdoor wordt het erg moeilijk voor het kind om de correcte spelling op te slaan en later toe te passen. Dit soort visuele problemen zijn, daarentegen we heel goed op te lossen. Het is daarom ook altijd aan te raden om bij het vermoeden van dyslexie, ook een functioneel optometrist onderzoek te laten uitvoeren.

Kortom met de kennis en de vaardigheden van nu zijn er meerdere uitkomsten om lees- en leerproblemen te verminderen en ook op te lossen. Wanneer u meer informatie nodige heeft over dit onderwerp of over een ander onderwerp, staan wij graag met ons team van specialisten voor u klaar.